Makroconcert

 

High Note Events
sp. z o.o. sp. komandytowa

NIP 5213698659, REGON 361707607
KRS: nr 0000561680 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

KONTAKT: 
ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 3
00-707 Warszawa
email: poland@makroconcert.pl


AKREDYTACJE - MEDIA:
informacja o zasadach przydzielania akredytacji w zakładce PRESS ROOM

 
 

 

 

 


 

 


Najnowsze wydarzenia

TO TYLKO SEX

MAŁŻEŃSKI RAJD DAKAR

Skąd dowiedziałeś się o organizowanych przez nas imprezach?